Toimenpiteet ikäihmisten henkisen ja fyysisen toimintakyvyn palauttamiseksi ovat nyt elintärkeitä

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n valtuusto vaatii resursseja ja korjaustoimenpiteitä korona-ajan sekä Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksina ikäihmisille aiheutuneiden henkisen ahdistuksen ja fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen.

Pitkään jatkunut koronapandemia on koetellut monen ikäihmisen henkisiä sekä fyysisiä voimavaroja ja aiheuttanut ahdistusta sekä pelkoa jo yli kahden vuoden ajan. Liian monella on sairauksia jäänyt hoitamatta ja liikunnan vähentymisen johdosta mm. lihasvoimat huvenneet. Osalle on vaikeaa lähteä harrastuksiin nytkään, vaikka rajoitukset on poistettu ja liikuntamahdollisuuksia tarjoavat paikat sekä järjestöjen toiminnot ovat taas käynnissä. Tästä seuraa suuret ja kasvavat terveydenhuollon kustannukset yhteiskunnallemme.

Tilannetta on edelleen pahentanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Tilastokeskuksen, valtioneuvoston toimeksiannosta toteuttaman, 17.3. julkaistun (Verkkokysely 9.3.–14.3.2022, 15–74-vuotiaat mannersuomalaiset) Kansalaispulssi-kyselyn mukaan huoli sodan laajenemisesta Ukrainasta oli ylivoimaisesti suurinta 60-74 vuotiaiden joukossa. Peräti 32 prosenttia oli asiasta erittäin huolissaan ja 29 prosenttia melko huolissaan. Huolet kriisin vaikutuksista omaan ja läheisten turvallisuuteen (yhteensä 36% erittäin tai melko huolissaan) sekä omaan henkiseen hyvinvointiin (yhteensä 28% erittäin tai melko huolissaan) olivat myös korkeimpia 60-74 vuotiaiden vastaajien joukossa.

Aivan liian moni maamme ikäihmisistä on nyt ylikuormittunut koronan ja Ukrainan kriisin vaikutusten johdosta. Eläkkeensaajien Keskusliitto vaatii, että tämä on otettava huomioon, kun kunnat ja hyvinvointialueet kehittävät ja resursoivat omia terveys- sekä mielenterveyspalveluitaan. Nuorten ja ikääntyneiden terveyden ja mielenterveyden tukeminen on nyt ja tulevina vuosina erittäin tärkeää, heillä ei ole työterveyspalveluja tukenaan.

Mielenvirkistystä pitäisi saada. Mutta taloudelliset mahdollisuudet pienellä eläketulolla elävälle lähteä teatteriin, konserttiin tai matkoille on vähäiset. Kaikki välttämätönkin kallistuu nyt vauhdilla, jota ei ole vuosikymmeniin koettu. Eläkkeensaajan talous on nyt entistäkin tiukemmalla.

Maan hallituksen tekemä päätös aiennetusta Indeksitarkistuksesta kansaneläkkeeseen ja sosiaalietuuksiin auttaa jonkin verran. Nyt on pidettävä huolta siitä, ettei se tule liian jälkijättöisesti. Samanlainen aiennettu indeksitarkistus on tehtävä myös työeläkkeisiin. Lisäksi on valtiovallan pystyttävä mm. viestinnän keinoin puuttumaan olemassa olevien sosiaalietuuksien (asumistuki, hoitotuki, toimeentulotuki) alikäyttöön, että ne saataisiin niihin oikeutettujen ulottuville nykyistä paremmin.

Ennaltaehkäisyyn satsattavat eurot tuovat säästöjä sairaanhoidon kustannusten vastaavasti pienetessä. Etenkin kunnissa on nyt satsattava niissä toimiville eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksille suunnattuihin toiminta-avustuksiin sekä ilmaisiin toimitiloihin.

Lisätietoja:
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Valtuuston puheenjohtaja Mirja Janérus, 040 500 3342
Hallituksen puheenjohtaja Simo Paassilta, 050 522 1201