EKL vastasi hallitusneuvottelujen sosiaaliturvajaostosta tulleeseen selvityspyyntöön

Selvityspyynnössä kysyttiin keskeisiä huomioitamme asumisen tukijärjestelmien kehittämisessä siten, että tuki kohdentuu nykyistä enemmän eniten tuen tarpeessa oleville.

Eläkkeensaajien Keskusliitto kiitti kysymyksestä ja lausui, keskittyen edustamaamme viiteryhmää koskevaa eläkkeensaajan asumistukea, asiasta seuraavaa:

Vuonna 2021 eläkkeensaajan asumistukea sai 210 441 henkilöä. Saajista 92 % asui yksin joulukuussa 2021. Eläkeläisköyhyys on suurinta nimenomaan yksin asuvien keskuudessa (Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2022). Asumiskustannusten hurja nousuvauhti (Omakotiliitto 8.3.2023) tulee vain lisäämään asumistuen tarvetta tulevaisuudessa.

Eläkkeensaajan asumistuen osuus oli viime vuonna 650 miljoonaa euroa ja sen määrä on noussut erittäin maltillisesti. Yleisessä asumistuessa, jonka osuus oli viime vuonna 1 565 miljoonaa euroa, vaihtelua on ollut enemmän. Kuva maksetuista asumistuista 2018-2022 alla.

image.png

Asumistuen menojen hillintää pohdittaessa on muistettava se, että varsin moni tuensaaja saa asumismenoihinsa myös toimeentulotukea, josta on vastoin sen perustarkoitusta tullut monelle pidempiaikainen tukimuoto. Kaikkia asumistukeen tehtäviä muutoksia harkittaessa on huomioitava niiden vaikutukset toimeentulotuen tarpeeseen. On järjetöntä tehdä muutoksia, jos mahdolliset säästöt valuvat suurelta osin toimeentulotuella korvattaviksi.

Eläkkeensaajien Keskusliiton mielestä eläkkeensaajien asumistuki kohdentuu jo nykyisin eniten tuen tarpeessa oleville ja liittomme on linjannut valtuustomme kokouksessa 27.4.2023, että eläkkeensaajien asumistukea ei saa heikentää.

Tutustu 7.5.2023 jättämäämme lausuntoon kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.