EETU ry hallituksen kehysriiheen: Täsmätoimia kohdennettava kehysriihessä myös eläkeläisille

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii hallituksen huhtikuisesta kehysriihestä myös eläkeläisille suunnattuja täsmätoimia sekä Kela-korvausten jättileikkauksista luopumista.

Hallitus ilmoitti 18.2. keinoista, joilla energian hinnannousua hyvitetään kansalaisille. Eläkeläisliittojen etujärjestö pitää erittäin epäoikeudenmukaisena päätöstä, jolla hinnan nousu hyvitetään suoraan vain palkansaajille työmatkavähennyksen parantamisen muodossa sekä maatalouteen vapauttamalla tuotantorakennuksia kiinteistöverosta määräajaksi. Samalla ilmoitettiin suosituksesta, että energian hinnannoususta aiheutuneet kohonneet asumisen kulut otettaisiin huomioon toimeentulotukea myönnettäessä.

Energian kallistuminen iskee erityisen pahasti pieni- ja keskituloisten kansalaisten kukkaroon, sillä heidän tuloistaan suhteellisesti suurin osa menee juuri energiakulujen kaltaisiin pakollisiin menoihin. Monille ikääntyneille välttämättömät palvelut ovat saavuttamattomissa ilman omaa henkilöautoa. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen varattuja määrärahoja on vuosi vuodelta vähennetty ja se onkin monilla paikkakunnilla supistunut olemattomiin.

  • Hallituksen päätöksen jälkeen puhjennut Ukrainan kriisi ja sen tuomat pakotteet ja vastapakotteet tulevat entisestään korottamaan energian ja polttonesteiden hintoja tulevaisuudessa. EETU vaatii hallitusta kehysriihessään miettimään tilannetta uudelleen ja osoittamaan hintojen nousun takia suoria tukimuotoja myös eläkeläisille, sanoo EETUn puheenjohtaja Simo Paassilta.

Kela-korvausten jättileikkauksesta on luovuttava

Hallitus on leikkaamassa Kela-korvauksista noin 40 prosenttia ensi vuonna. STM valmistelee parhaillaan 64 miljoonan euron leikkausta yksityisen hoidon ja tutkimusten Kela-korvauksiin. Asiaan liittyvän lakiluonnoksen on tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle kesällä. Valtio käytti yksityisen sairaanhoidon ja tutkimuksen Kela-korvauksiin 90 miljoonaa euroa vuonna 2020. Korvauksen tukemana tehtiin maassamme 3,3 miljoonaa sairaanhoitokäyntiä.

  • Kelan ilmoittaman arvion mukaan osa Kela-korvauksista kutistuisi lakimuutoksen seurauksena nollaan. Tämä olisi käsittämätön päätös tilanteessa, jossa koronan aiheuttamaa hoitovelkaa pitää päästä nyt purkamaan tehokkaasti ja ihmiset tarvitsemansa hoidon piiriin, jatkaa puheenjohtaja Simo Paassilta.

Edellisen kerran Kela-korvauksia leikattiin tuntuvasti vuonna 2016. Tiedämme, että yksityisten palveluiden käyttö väheni tuolloin eniten pienituloisilla. Hekin joutuvat joskus käyttämään yksityisiä palveluita, koska terveyskeskukseen ei aina pääse niin nopeasti kuin tarvitsisi. Sieltä ei myöskään saa kaikkia erikoislääkäripalveluita. Nyt on olemassa todellinen uhka, että pienituloisilta loppuu mahdollisuudet yksityisten palveluiden käyttöön kokonaan.

  • Hallituksen tavoite parantaa julkisia palveluja ja niihin pääsyä on mitä kannatettavin. Parlamentaarinen työryhmä linjasi marraskuun 2021 lopussa, että yksityisen hoidon ja tutkimusten Kela-korvausjärjestelmää ja sen rahoitusta voidaan tarvittaessa uudistaa vasta sen jälkeen, kun hyvinvointialueet ovat saaneet toimintansa käyntiin. EETU vetoaakin nyt sen puolesta, että hallitus kunnioittaa työryhmän linjausta ja asian tarkastelu ja mahdolliset päätökset tehdään vasta sitten kun tiedetään, että miten sote-palveluiden järjestäminen hyvinvointialueilla onnistutaan järjestämään, päättää Simo Paassilta.

Lisätietoja:

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta, puh. 050 522 1201

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. Sen jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet. Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä on lähes 300 000. Vuonna 2022 puheenjohtajajärjestönä toimii Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry.