Kotitalousvähennystä tulee kehittää seuraavalla vaalikaudella

Kotitalousvähennys on nykyisessä muodossaan ennen muuta hyvätuloisten asumisen tukimuoto. Pienituloisilla eläkkeensaajilla ongelmana on, paitsi palkansaajia pienemmät tulot, myös se, että vähennys tehdään verosta. Pienimmistä eläkkeistä ei veroja makseta, joten vähennyksiäkään ei voi tehdä. Lisäksi kotitalousvähennys syrjii yksin asuvia.

  • Pienituloisimmilla eläkkeensaajilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta kotitalousvähennykseen, koska vähennys tehdään maksetusta verosta eikä heillä ole veroa maksussa. Heidän tuekseen tulee luoda järjestelmä, joka vastaisi perusteiltaan ja määrältään kotitalousvähennystä, sanoi Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja Simo Paassilta puhuessaan Varkauden Eläkkeensaajien 55-vuotisjuhlassa.

Kotitalousvähennystä tulee myöntää korotettuna yli 75-vuotiaille. Näin saataisiin monia myönteisiä vaikutuksia ikäihmisten itsenäiseen selviytymiseen mm. kotipalveluiden käytön lisääntymisen ja palveluasumisen mahdollisen lykkääntymisen myötä.

  • Malli parantaisi pienituloisten eläkkeensaajien mahdollisuuksia valita hyvinvointiaan lisääviä palveluita omien tarpeittensa pohjalta ja lisäisi heidän ostovoimaansa. Toisekseen malli hyvin toteutettuna tukisi sitä yleistä tavoitetta, että ikääntyneen pitäisi voida asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, toteaa puheenjohtaja Paassilta.

Henkilö voi saada kotitalousvähennystä maksimissaan 2 400 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa. (https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/).

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten vähennystä voi vuodessa saada puolison kanssa asuttaessa yhteensä 4 800 euroa. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

Vähennyksen avulla voidaan vähentää remonttien, siivouksen ja hoivapalveluiden kustannuksia edellä mainitulla 2 400 eurolla. Sadan euron omavastuun jälkeen verot putoavat puolella ostettujen palveluiden hinnasta, kunnes enimmäismäärä tulee täyteen.

Aiheeseen liittyvät