Lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Liitto antoi asiasta lausunnon talousvaliokunnalle myös eduskuntakäsittelyn aikana.

Tutustu lausuntoon klikkaamalla tästä.