Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Eläkeläiset ry ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry antoivat yhteisen lausunnon luonnokseen.

Eläkeläiset ry ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry pitävät lakiluonnoksen tavoitteita järjestöjen rahoituksen vakaudesta ja autonomiasta hyvinä. Pyrkimys valtionapukäytäntöjen yhdenmukaistamiseen on myös kannatettava.

Tutustu lausuntoon tästä.