TSEMPPI! – Järjestötoiminnan kehittämishanke 2020–2023

TSEMPPI! on vuosina 2020–2023 toteutettava EKL:n järjestötoiminnan kehittämishanke, jossa tuetaan EKL-yhdistyksiä kohti liiton strategisia tavoitteita. Lisäksi kiinnitetään huomiota tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiin elementteihin: ryhmänä toimimisen vahvistamiseen, yhdessä tekemisen positiivisiin vaikutuksiin ja elämyksellisyyteen.

TSEMPPI!-koulutuspäivissä valmistellaan piireittäin EKL-yhdistyksille suunnitelma strategisten painopisteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma sisältää myös arvioinnin ja kehittämisen.

TSEMPPI!:n kohderyhmänä ovat EKL-yhdistysten hallitukset ja toimihenkilöt. Yhteen koulutustilaisuuteen otetaan 4-5 yhdistyksen hallitusta kerrallaan. Koulutustilaisuudet järjestetään piireittäin. Tarpeen mukaan tilaisuuksia voidaan järjestää esimerkiksi kaksi/piiri.

Vuoden 2020 TSEMPPI!-koulutuspäivien teemana on nuorekas ja nykyaikainen EKL.

Koulutuspäivien sisällöt 2020:

  • Ryhmän kaksoistavoite
  • EKL:n strategian esittely
  • Nykyaikainen ja nuorekas EKL:
    - uudenlaiset, kiinnostavat ja kokeilevat toimintatavat yhdistyksessä
    - uudet toimintamallit ja joustavat yhdistyksen rakenteet
    - monimuotoinen ja monenlaisia kohderyhmiä kiinnostava toiminta
  • Hyvien käytäntöjen jakaminen

Työskentelytavat

Tilaisuudet ovat työskentelytavoiltaan toiminnallisia ja käytännönläheisiä.

Kustannukset ja vastuut

Piiri huolehtii tilaisuuden käytännön järjestelyistä ja mahdollisista tila- ja ruokailukustannuksista. Itse koulutus on piireille maksuton ja EKL huolehtii kouluttajien kustannuksista.