Koulutukset ja tapahtumat

Elinvoimaa-toiminnan maksuttomat koulutukset ja tapahtumat on tarkoitettu kaikille ikääntyville ja vapaaehtoisille. Koulutuksista ja tapahtumista ikääntyneet saavat keinoja vahvistaa omaa ja läheisten mielen hyvinvointia, voimavaroja jaksamiseen sekä helppoja menetelmiä yhteisen toiminnan monipuolistamiseen ja kehittämiseen.


ELINVOIMAA-KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT 2024

Elinvoimaa vapaaehtoiselle -koulutus
Elinvoimaa-koulutuksesta vapaaehtoinen saa tietoa, ideoita ja keinoja oman sekä läheisten mielen hyvinvoinnin sekä osallisuuden vahvistamiseen. Koulutus sopii ikääntyville, jotka ovat kiinnostuneita vahvistamaan mielen hyvinvoinnista käytävää keskustelua ikääntyvien parissa, esim. keskusteluryhmissä, omassa arjessa sekä yhteisessä toiminnassa.

Paas poiketen -koulutus vapaaehtoistoimintaan (3)
Paas poiketen -toiminnan tavoitteena on lievittää ikääntyneiden yksinäisyyttä. Koulutuksesta vapaaehtoiset saavat valmiuksia yksinäisten ikääntyvien kohtaamiseen ja ideoita yhteiseen tekemiseen. Elinvoimaa-toiminta tukee yhdistyksiä, jos nämä haluavat käynnistää Paas poiketen yhteistoimintaa alueellaan.

Nestorit-koulutus miesten ryhmien käynnistämiseen (2)
Nestorit-koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujia perustamaan Nestorit-vertaisryhmä miehille. Koulutuksessa käydään läpi Nestorit-käsikirjan sisältö, ryhmän käynnistämiseen ja ohjaamiseen liittyvät asiat sekä toiminnan suunnitteluun ja toiminnan sisältöön liittyviä eri mahdollisuuksia. Koulutus on tarkoitettu miehille, jotka haluavat perustaa vertaisryhmän omalle alueelleen.

Luotsiohjaajakoulutus
Luotsiohjaajat ohjaavat vapaaehtoisten työnohjauksellisia ryhmiä, joissa vapaaehtoiset saavat luottamuksellisesti keskustella vapaaehtoistyöhön liittyvistä asioista.

Elinvoimaa-koulutukset ovat kaksipäiväisiä, kaikille avoimia ja maksuttomia sisältäen koulutuksen, majoituksen 2 hh ja ruokailun.
Koulutukset järjestetään eri puolilla maata.
Tarkemmat ajankohdat ja paikat ilmoitetaan heti niiden varmistuttua. Ilmoittautuminen aukeaa tämän jälkeen.

Anna palautetta Elinvoimaa-toiminnalle