Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin, joka toimii eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi.

EETUn jäsenjärjestöjä ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet.

Näiden valtakunnallisten eläkkeensaajajärjestöjen yhteinen jäsenmäärä on noin
300 000, joka kattaa peräti 87 prosenttia kaikkien järjestäytyneiden eläkeläisjärjestöjen jäsenmäärästä.

Svenska pensionärsförbundet rf on vuoden 2020 EETU ry:n puheenjohtajajärjestö.

www.eetury.fi