Ansiomerkkisääntö ja hakulomakkeet

Hallituksen työvaliokunta ja/tai hallitus hyväksyy anotut kultaiset ansiomerkit ja tunnustusmitalit. Hallitus hyväksyy suuransiomerkit. Piirit myöntävät hopeiset ansiomerkit hakemuksesta.

Suuransiomerkkien, tunnustusmitaleiden ja kultaisten ansiomerkkien hakemuslomakkeet tulee lähettää liiton toimistoon yhdistyksen virallisin allekirjoituksin varustettuna hyvissä ajoin ennen suunniteltua luovutustilaisuutta (n. 2–3 kk), jotta ne ehtivät työvaliokunnan tai hallituksen käsittelyyn. Näitä kokouksia on noin kerran kuukaudessa.

Ansiomerkkisäännöt ja päivitetyt ohjeet sekä hakulomakkeet alla.

Ansiomerkkisääntö

Ansiomerkkiohjeet

Hopeinen ansiomerkkihakemus

Kultainen ansiomerkkihakemus

Tunnustusmitalihakemus

Suuransiomerkkihakemus