Täyttä elämää yhdistyksissä 2017–2021

Täyttä elämää yhdistyksissä 2017–2021

EKL:n liittokokous päätti Lappeenrannassa 14.–15.6.2017 jatkaa jo menneellä liittokokouskaudella käytössä olleen "Täyttä elämää yhdistyksessä"-järjestötoimintaohjelman jalkauttamista. Ohjelman Osa 1 pitää sisällään perustietoa yhdistyksestä, ja se voidaan jakaa yhdistyksen aktiivitoimijoiden lisäksi myös muulle jäsenistölle. Osa 2 pitää sisällään varsinaisen ohjelmaosan ikäihmisten arkipäivässä eteen tulevista asioista.

Täyttä elämää yhdistyksessä 2017–2021 on tarkoitettu yhdistyksen toiminnan suunnittelun tai arvioinnin apuvälineeksi. Ohjelma sisältää toimijoiden arkipäivässä eteen tulevia käytännön asioita. Yhdistykset voivat muokata ohjelman sisältöä haluamaansa muotoon; tärkeintä on se että yhdistyksen toiminnan sisältö vastaa oman jäsenistön tarpeisiin.

Ohjelma on tarkoitettu yhdistyksen hallituksen tai hallituksen nimeämän työryhmän, opintokerhon, yhdistyksen harrastekerhojen tai muiden aktiivitoimijoiden käyttöön.

Lomakkeistoa ei tarvitse palauttaa liiton toimistolle eikä minnekään muualle, vaan se on tarkoitettu yhdistyksen toiminnan apuvälineeksi. Yhdistys voi halutessaan poimia ohjelmasta vain yhden uuden asian ja ottaa sen käyttöön. Ohjelmaa on järkevä toteuttaa yksi asia kerrallaan. Valitkaa lomakkeistosta 1–5 sellaista asiaa, joihin haluaisitte muutosta yhdistyksenne toimintatavoissa.
•kysykää asioista yhdistyksenne jäsenten mielipidettä,
•laittakaa asiat toteuttamis-/tärkeysjärjestykseen,
•keskustelkaa ja arvioikaa – olkaa myös kriittisiä ja
•ennenkaikkea tehkää päätöksiä, aikatauluttakaa ja sopikaa kuka tekee mitäkin.

Ohjelmasta voidaan toki poimia myös joitakin yksittäisiä asioita (esim. sivu 8 Miten otetaan uudet jäsenet vastaan tai huomioidaan vetäjiä tai huomioidaan jäsenten merkkipäivät), joista kysytään jäsenistön mielipidettä: Onko meidän yhdistyksen käyttämä tapa hyvä vai olisiko se hyvä tehdä jollakin muulla tavalla? Toisella kerralla kysytään jotakin muuta ja saadaan jäsenistö osallistumaan yhteisiin asioihin ja niistä päättämiseen.

Vapaaehtoistoiminnan tuntien kirjaus

Tuntimäärien keräämisellä poistetaan epäselvyys EKL:n yhdistyksissä tehtävästä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä ja sen määrästä. Liitolle on tärkeätä tietää, kuinka monta ihmistä tekee vapaehtoistyötä ja kuinka paljon he käyttävät siihen aikaa. Jatkossa näin voidaan antaa tarkat tiedot mm. kunnallisille ja muille päätöksentekijöille yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta. Jotkut kunnat (mm. Oulun kaupunki) edellyttävät mm. eläkeläisjärjestöiltä vapaaehtoituntien kirjausta avustusten ja toimistilojen saamiseksi. Vapaaehtoistoiminnan määrä kuvaa myös toimintamme ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia ylläpitävää merkitystä.

Vapaaehtoistoiminnan tunnit kerätään erilliselle lomakkeelle kuukausittain. Tunneista ilmoitetaan vain oman yhdistyksen toimintaan käytetty aika. Mallilomake on tämän ohjelman liitteenä. Tätäkin lomaketta yhdistykset voivat muokata haluamansa muotoon. Tunteja kirjaavat kaikki yhdistyksen toimintaa pyörittävät henkilöt kuten puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä tietysti kerho-ohjaajat. Lomakkeet palautetaan yhdistyksen tuntikirjanpitoa pitävälle henkilölle kuukausittain. Eläkkeensaajien Keskusliittoon tiedot ilmoitetaan puolivuosittain.

Täyttä elämää yhdistyksissä 2017-2021 tulostusversio

Lev livet för fullt i föreningen 2017-2021print version