Viestinnän koulutuskokonaisuus 2021

EKL ja TSL järjestävät yhteistyössä Viestinnän koulutuskokonaisuuden, jonka koulutuksiin osallistumiset ovat maksuttomia.

Viestinnän koulutuskokonaisuuden ohjelma:

Kysely ja työpaja touko-kesäkuussa

Koulutuskokonaisuus käynnistettiin EKL:n jäsenjärjestöjen viestintävastaaville lähetetyllä, 17.5.-2.6. voimassa olleella kyselyllä. Sen tarkoituksena oli selvittää, millaista tukea järjestöt tarvitsevat, jotta ne voivat tehdä järjestötoimintaansa tukevaa viestintää. Kyselyn tuloksia käytetään syksyn kurssien sisällön kehittämiseen.

Kyselyyn tulleiden vastausten pohjalta järjestettiin 16.6. työpaja, jossa oli paikalla kutsuttuna 14 EKL-yhdistysten ja piirien järjestöaktiivia. Työpajan tavoitteena oli kiteyttää ne tarvittavat toimenpiteet, joilla osallistujat voivat tukea jäsenjärjestöjen viestintää.

Viestinnän koulutukset syys-lokakuussa

Syksyllä järjestetään kolme viestintäaiheista kurssia:

  • Eri viestintäkanavat ja sosiaalinen media yhdistyksen toiminnassa. 15.9. klo 9-15:45. Teams-koulutus.
  • Visuaalinen ilme tukemassa yhdistyksen viestintää. 12.10. klo 9-15:45. Teams-koulutus.
  • Kotisivut Yhdistysavaimella -kurssi piireille 27.-29.10. Tämä kurssi järjestetään Rajaniemen lomakeskuksessa Virroilla. Kurssin paikat on varattu EKL-piireille. Jos piiri ei käytä paikkaa niin se vapautuu muiden käyttöön. Vapautuvista paikoista tiedotamme erikseen.

Viestintäseminaari marraskuussa

Koulutuskokonaisuus päättyy 15.11. järjestettävään viestintäseminaariin.

Seminaarissa käydään läpi kurssien aikana tehtyjen viestinnän kehittämistehtävien antia sekä opitaan muilta yhdistyksiltä. Seminaarin jälkeen osallistujat osaavat:

  • Ottaa käyttöön muiden yhdistysten uusia, hyviä käytäntöjä.
  • Kehittää yhdistyksen viestintää yhä edelleen innostavia esimerkkejä ja käytäntöjä etsien ja jakaen.
  • Tunnistaa viestinnälliset jatko-osaamistarpeet.

Tiedustelut Viestinnän koulutuskokonaisuudestamme: Enable JavaScript to view.. Ilmoittautumiset: Enable JavaScript to view. / 050 436 3449.