Jäsenjärjestöavustus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn EKL:lle myöntämä jäsenjärjestöavustus on EKL:n jäsenyhdistysten haettavissa seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Rahoitettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja tukea jäsenyhdistyksen perustoimintaa. Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin hakemuksen mukaiseen toimintaan.
  • Avustusta ei myönnetä jäsenyhdistyksille, jotka jo saavat STEAn avustusta, eikä avustuksella voi kattaa toisen rahoittajan avustamasta toiminnasta syntyvää alijäämää.
  • Jäsenjärjestöavustusta voidaan sitä vastoin käyttää jäsenyhdistyksen toimintaa tukevien kampanjoiden ja erityistilaisuuksien järjestämiseen, elinikäisen oppimisen tukemiseen sekä vapaaehtoistoimintaan.
  • Avustusta myönnetään hakemuksen perusteella ja sen suuruus määräytyy tapauskohtaisesti.
  • Avustuspäätöstä tehtäessä otetaan huomioon hakijan suunnitteleman toiminnan tarkoitus, laajuus ja vaikuttavuus sekä hakijan taloudellinen asema.
  • Avustuspäätöksen saaneille annetaan tarkat ohjeet avustuksen käytöstä.
  • Avustusta voi hakea kerralla vain yhteen avustettavaan kohteeseen.
  • Jäsenjärjestöavustuksen hakuajat päättyvät vuosittain 31.1. ja 31.8.

Jäsenjärjestöavustuksen hakulomake

Jäsenjärjestöavustuksen myöntämisperiaatteet EKL

Valtionavustuslaki

Asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Yleiskulujen kohdentamisen periaatteet ja soveltamisohje STEA