Mielellään-yhteistyöverkosto

Jaamme yhdessä ikääntyvien mielen hyvinvoinnin tukemiseen tarkoitettuja menetelmiä, tuotamme uutta materiaalia erilaisten ryhmien käyttöön, järjestämme koulutusta ikääntyvien mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja menetelmien käyttöönottamiseksi sekä viestimme yhteistyöstä. Toiminnan kohderyhmänä ovat kattavasti liittojen jäsenyhdistykset, niiden alueilla asuvat ikääntyneet, ikääntyville palveluja tuottavat ammattilaiset sekä opiskelijat.

Eläkkeellä pitää olla jotain tehtävää, toivottavaa ja rakastettavaa!

Todettiin 3.4.2019 Mielellään eläkkeelle? -keskustelutilaisuudessa. Eläkkeelle siirtyminen on suuri muutos. Siihen pitää varautua henkisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti, jo kauan ennen eläkeikää. Eläkeläisten kohdalla puhutaan lähes poikkeuksetta hoivasta, vaikka kysymyksessä on pitkästä, aktiivisesta ja moniulotteisesta elämän-vaiheesta. Useimmille mielekkäästä ajasta.

Lue panelistien KELA:n pääjohtaja Elli Aaltosen, Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzarin, eläkeläinen, psykoterapeutti Heljä Haltsosen Turusta, koko Suomen terapeuttina, tunnetun mielenterveyden vaikuttajan, psykologi Pirkko Lahden, Suomen Mielenterveysseuran johtavan asiantuntijan Meri Larivaaran ja Gerontologian tutkimuskeskuksen dosentti Kirsi Lumme-Sandtin sekä Mielellään -verkostoon kuuluvien liittojen toiminnanjohtajien kommentit.

Keskustelujen kooste


Ensimmäinen Dialogiteko 2018 -tunnustus on jaettu Mielellään-verkostolle vahvasta työstä Erätauko-keskustelun edistämiseksi.

Mielellään-yhteistyöverkosto toteutti syksyn 2018 aikana 20 SITRAssa (Suomen Itsenäisyyden Rahasto) kehitettyä Erätauko-keskustelutilaisuutta eri puolilla Suomea. Keskusteluista 10 toteutettiin Eläkeliiton piirien keskuudessa omalla aiheellaan. Muut ehdokkaat dialogiteon saajiksi olivat Espoon ja Porin kaupungit.

Mielellään -yhteistyöverkoston keskustelutilaisuuksien teemana oli eläkkeelle siirtymisen vaikutukset mielen hyvinvointiin. Keskustelupaikkakunnat olivat Hamina, Salo, Vaasa, Kajaani, Kuopio, Vantaa, Pori, Lahti ja Kemijärvi. Osallistujia tilaisuuksissa oli 85, joista osa oli viisi vuotta eläkkeellä jo olleita, osa viiden vuoden sisällä eläkkeelle siirtyviä ja osa vanhustyön ammattilaisia.

Keskustelut osoittivat, että eläkkeelle siirtymistä on tuettava ja järjestettävä siihen systemaattista valmennusta. Tärkeää on huomioida ennaltaehkäisevä hyvinvointia vahvistava toiminta, jota tulisi niin ikään järjestää kaikille eläkkeelle siirtyville. Keskusteluista voidaan nostaa esiin lisäksi eläkkeelle siirtyvien taloudellinen pärjääminen ja eläkkeen riittäminen ylipäätään. Eläkkeelle siirtymisen vaikutuksista positiivisin kokemus on "Vapaus tehdä tai olla, niinkun haluaa tai olla tekemättä mitään. Eläkkeellä olevat eivät ole yksi ja sama, samaa haluava tai samaan tyytyvä harmaa massa."

Tutustu eläkkeelle siirtymisen vaikutuksista käydyn keskustelun raporttiin täällä.

Dialogiteko 2018 ojennettiin Mielellään-verkostolle Erätauko-päivänä 29. tammikuuta 2019 Helsingissä.

Mikä Erätauko on? Löydät vastauksen täältä -> SITRA Erätauko
Erätauon hyötyjä täältä -> Järjestöt vastaavat


Mielellään-yhteistyössä on julkaistu muun muassa seuraavia materiaaleja:

  • Ikääntyvä mieli - kattava tietopaketti eläkeikäisten mielen hyvinvoinnista ja sen tukemisesta.
  • Myönteisen muistelun kortit - joilla voidaan vahvistaa ikäihmisten mielenhyvinvointia tarinoiden, muistellen, omista vahvuuksista ja selviytymistaidoista käsin.
  • Mun tarina & Sun tarina - opas, joka on yli 65-vuotiaille tarkoitettu tarinallinen, toiminnallinen ja helppo ryhmätoiminnan muoto.


Lue lisää Mielellään-yhteistyössä tuotetuista ikääntyvien mielen hyvinvointia edistävistä ja vahvistavista materiaaleista.
Lue lisää Mielellään-yhteistyöverkoston Vertaiskehittämisen -mallista.


Mielellään on neljän valtakunnallisen liiton muodostama yhteistyöverkosto, johon kuuluvat: Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n Elinvoimaa-toiminta Eläkeliiton TunneMieli-toiminta, Suomen mielenterveysseuran Ikääntyvien palvelut, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskus. Mielellään -yhteistyöverkoston toiminta alkoi vuonna 2012 - 2016 toteutuneesta hanke- ja kehittämistyöstä. Yhteistyö jatkuu Veikkauksen tuella kohdennetun toiminta-avustuksen turvin.