Luotsien esittelyt

Elinvoimaa esittelee koulutuksen käyneitä Luotsi-ohjaajia.

Luotsi -ohjauksesta on monipuolista hyötyä vapaaehtoisille. Luotsien antama vertaistuki edistää vapaaehtoisten jaksamista. Luotsit tarjoavat yhdistyksille mahdollisuuden purkaa kuormitusta, tilaisuuden vaihtaa kokemuksia luottamuksellisesti ja tukea kehittää toimintaa yhdessä. Luotsit auttavat ryhmässä tapahtuvien keskustelujen ja yhteisen pohdinnan kautta löytämään erilaisia ratkaisuja toiminnan mahdollisiin haasteisiin.

Jos teidän yhdistyksenne on kiinnostunut käyttämään Luotsi-ohjausta vapaaehtoisten tukemiseen ja toiminnan kehittämiseen, voitte olla yhteydessä:

Janne Lahtia, Elinvoimaa-toiminta, puh. 050 5766918 tai Enable JavaScript to view.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liisa Majanen on Järvenpään Eläkkeensaajien jäsenrekisterin hoitaja ja hallituksen jäsen. Hän suoritti Luotsi-ohjaukseen sisältyvän harjoittelujaksonsa omassa yhdistyksessään parityönä Arvi Herttuan kanssa jo keväällä 2018.

Hän innostui alun perin Luotsi-ohjauksesta, koska koki, että tällaisella toiminnalla olisi mahdollisuus saada yhdistyksen toimihenkilöt katsomaan syvemmälle sekä omaan että yhdistyksen toimintaan. Hänen mielestään ohjauksen avulla voi paremmin toimia oman yhdistyksen hyväksi ja huomioida toiminnan jatkuvuus.

Liisalla on ollut jo oman työelämän aikana kokemuksia vastaavanlaisesta ohjauksesta. Hän on ollut itse mukana työnohjausryhmässä ja on toiminut myös pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna.

Hän on oppinut oman Luotsi-ohjauksensa aikana, että se auttaa ihmisiä puhumaan ”samaa kieltä” yhdistyksen toiminnan hyväksi. Hänen kokemuksensa mukaan Luotsi-ohjaus auttaa myös näkemään solmukohtia vapaaehtoistoiminnassa ja helpottaa löytämään yhteisen polun eteenpäin.

Luotsi-ohjauksessa on Liisan mukaan innostavaa se, että voi toimia ihmisten kanssa yhdessä ja luoda uskoa siihen, että saamme yhdessä aikaan jotain parempaa. Haastavaa ohjauksessa on saada ihmiset keskustelemaan ja itse pohtimaan asioita ja olemaan osallisena yhteistoiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi hallituksen kokouksissa ei ole juurikaan paneuduttu tällaiseen syvälliseen asioiden pohtimiseen.

Liisan omassa yhdistyksessä Luotsi-ohjaus otettiin hyvin vastaan. Vapaaehtoiset sitoutuivat ohjaukseen ja sen vaikutus on näkynyt toiminnassa niin, että yhdistyksessä on otettu käytännöksi niin sanottu hallituksen iltakoulu, jossa he tapaavat kaksi kertaa vuodessa. Liisan mielestä Luotsi-ohjausta voisikin käyttää esimerkiksi aina silloin, kun uusi hallitus aloittaa työskentelynsä.

Liisa huolehtii omasta jaksamisestaan ottamalla aina asiat avoimesti esille, vaikka joskus se kirpaiseekin. Vapaa-aikanaan hän lenkkeilee, lukee dekkareita ja viettää aikaa mökillään.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maiju Boenisch on Loimaan Eläkkeensaajien sihteeri. Hän osallistui Luotsi -koulutukseen syksyllä 2017 ja suoritti siihen sisältyvän harjoittelujakson oman yhdistyksensä kerhojen vetäjille ja hallituksen jäsenille seuraavana keväänä.

Hän oli toiminut nuorempana ohjaajana nuorisotyössä ja innostuikin alun perin tästä syystä Luotsi-ohjauksesta. Hän oli kiinnostunut ryhmien ohjaamisesta ja ajatteli, että Luotsi-koulutuksen harjoitteluna hän voisi hyvin kokeilla tällaista ohjaamista.

Maijulla ei ole ollut oman työuran aikana kokemuksia työnohjauksellisesta toiminnasta. Hän on kuitenkin ollut itse mukana esimieskoulutuksessa ja Luotsi-ohjaus herättikin myös johtamisen näkökulmasta hänen mielenkiintonsa. Hän on oppinut oman Luotsi-ohjauksensa aikana lisää siitä, miten mielenkiintoista ryhmädynamiikan toiminta on. Hänestä on ollut erityisen kiinnostavaa tarkastella niin omaa kuin muiden tapaa keskustella ryhmässä.

Luotsi-ohjauksessa on Maijun mukaan ollut innostavaa se, miten voi saada alussa hiljaisina olleet henkilöt puhumaan. Ryhmään oli tultu alun pitäenkin mielellään, vaikka kaikki osallistujat eivät olleet nähneet ryhmän ideaa hyödyllisenä tai tärkeänä. Maijun ohjauksessa he olivat innostuneet keskustelemaan itselleen ajankohtaisista ja herättävistä aiheista. Toisaalta juuri haastavaa ohjauksessa oli ollut saada ihmiset keskustelemaan, mutta niin, että ohjaajana pystyy pysymään itse ulkopuolisena.

Palaute ohjausjaksolta oli hyvää. Ryhmän jäsenet kävivät tapaamisissa mielellään ja he olisivat hyvinkin voineet jatkaa ohjausta vielä pitempään. Maiju koki, että hän pystyi Luotsi-toiminnalla luomaan ryhmään lisää positiivista mielialaa. Hän olisi mielellään ottanut mukaan vielä enemmänkin osallistujia. Toisaalta oli hyvä, että ryhmä oli pieni, niin jäi tarpeeksi aikaa keskustella ryhmän omista kokemuksista.

Maiju huolehtii omasta jaksamisestaan harrastamalla monenlaista, kuten yhdistystoimintaa, matkailua ja valokuvausta, joista hän näyttää usein diaesityksiä Eläkkeensaajien kerhossa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luotsi-Arvi

Arvi Herttua on Järvenpään Eläkkeensaajien varapuheenjohtaja. Hän osallistui Luotsi -koulutukseen syksyllä 2017 ja ohjasi siihen sisältyvän harjoittelujakson oman yhdistyksensä hallituksen jäsenille seuraavana keväänä.

Luotsista hän innostui sen teoriataustasta ja sen yhteydestä sosiaalipsykologiaan, jota hän oli opiskellut yliopistossa. Hän halusi soveltaa aikaisemmin opittua ja uutta tietoa vapaaehtoisten tukemiseen. Erityistä mielenkiintoa herätti Luotsi-ohjaaminen käytännössä ja miten se voi toteutua ryhmädynamiikan kannalta.

Arvi on oppinut Luotsina paljon ryhmätoimintaan liittyvästä tunteiden hallinnasta ja itsehillinnästä, joista on hyötyä ohjauskeskustelujen vetämisessä. Luotsi-ohjauksessa on Arvin mukaan ollut mielenkiintoista, miten selviytyä ihmisten välisistä vaikeista tilanteista ja ongelmista. Onnistumisia tuo se, kun on pystynyt tuomaan esiin uusia näkökulmia, joiden avulla ryhmän jännitteitä voi lieventää ja löytää yhteisiä ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. Kokemustensa myötä Arvi on kiinnostunut tukemaan myös muiden yhdistysten vapaaehtoisia.

Arvin omaa jaksamista ja mielen hyvinvointia ylläpitävät sopiva määrä harrastuksia, kuten marjastus, sienestys ja puutarhan hoito sekä historiallisten teosten kirjoittaminen.