Luotsi-ohjaus

Luotsi-ohjauksen tavoitteena on tarjota vertaistukea ja edistää yhdistysten vapaaehtoisten jaksamista sekä toiminnan kehittymistä. Luotsi-ohjaus tuo uudenlaista innostusta toimintaan.

Luotsi-ohjaus tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuden purkaa kuormitusta, vaihtaa kokemuksia ja oppia yhdessä. Luotsit soveltavat tehtävässään ohjauksellisia menetelmiä ja auttavat yhteisen pohdinnan ja keskustelujen avulla löytämään erilaisia vaihtoehtoja sekä ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi. Tulosta LUOTSI-esite

Luotsi-ohjaajat, jotka tällä hetkellä ovat yhdistysten käytettävissä:

Maiju Boenisch - On oppinut oman Luotsi-ohjauksensa aikana lisää siitä, miten mielenkiintoista ryhmädynamiikka on. On kiinnostavaa tarkastella ihmisten tapaa keskustella ryhmässä. Luotsissa innostavaa on se, miten hiljaisetkin henkilöt voi saada puhumaan. Lue ja tulosta Maijun esittely kokonaisuudessaan.

image-3.png Arvi Herttua - Halusi soveltaa aikaisemmin opittua ja uutta tietoa vapaaehtoisten tukemiseen. Luotsissa onnistumisia on tuonut se, kun on pystynyt tuomaan esiin uusia näkökulmia mm. jännityksien lieventymiseen ihmisten välillä, ja on löydetty ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. Lue ja tulosta Arvin esittely kokonaisuudessaan.
image-2.png Liisa Majanen - Innostui Luotsi-ohjauksesta, koska tällaisella toiminnalla on mahdollisuus saada yhdistyksen toimihenkilöt katsomaan syvemmälle omaan ja yhdistyksen toimintaan. Luotsi-ohjaus auttaa puhumaan ”samaa kieltä” yhdistyksen hyväksi. Lue ja tulosta Liisan esittely kokonaisuudessaan.
Miten Luotsi-ohjaajan saa omaan yhdistykseen?
Ota yhteys Janne Lahtiaan 050 5766918 tai Enable JavaScript to view.

Luotsi-ohjaajakoulutus on yksilöllistä
Tähän mennessä koulutuksen käyneitä ohjaajia on Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Liiton tavoitteena on kouluttaa jokaisen piirin alueelle vapaaehtoisia tukevia Luotsi-ohjaajia.

Luotsi-koulutus muodostuu kahdesta lähiopiskelujaksosta ja niiden väliin sijoittuvasta tuetusta harjoittelusta. Harjoittelussa Luotsi -ohjauksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti oman yhdistyksen vapaaehtoiset. Luotsi-ohjaajaksi haluavalle hyödyllisiä taitoja ovat kuunteleminen, läsnäolon taito, selkeä kommunikaatio ja viestinnän osaaminen. Vuosittain käynnistyy yksi ryhmämuotoinen Luotsi-koulutus.

Koulutuksessa käydään läpi Luotsi-ohjauksen perusteita, harjoitellaan ohjauksellisen rakentavan keskustelun vetämistä, vuorovaikutukseen liittyviä asioita ja ongelmanratkaisumenetelmiä. Ohjauksessa käsiteltävät aiheet nousevat yhdistysten vapaaehtoisten, hallitusaktiivien ja kerho-ohjaajien tarpeista.

Luotsit voivat käytännön ohjauksessa käsitellä muun muassa vapaaehtoisten sitoutumista, hiljaisen tiedon siirtämistä, kerho-ohjaajien velvollisuuksia tai oikeuksia yhdistyksessä sekä palautteen antamista ja saamista. Ohjauksen tukimateriaalina luotsit käyttävät Elinvoimaa -toiminnassa tuotettuja Luotsi -ohjauskortteja.

Elinvoimaa tukee luotseja
Luotsi-ohjaajat kokevat omassa tehtävässään hyvin erilaisia tilanteita ja ohjaavat erilaisia ryhmiä. Ohjaajilla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja käsitellä eteen tulleita asioita omassa vertaisryhmässä, ohjaajatapaamisissa. Ohjaajien keskustelukanavana käytetään myös luotsien omaa Facebook -ryhmää.

Luotsi-ohjaus on syksyllä 2019 käynnistynyt myös ikäihmisiä digitaitojen pariin opastavien Verkosta virtaa -ohjaajien tukemiseksi. Nyt kannattaakin miettiä, kuka teidän yhdistyksestänne on mahdollinen Luotsi-ohjaaja ja ilmoittautua seuraavaan koulutukseen.