LUOTSI-ohjaus

Luotsin tehtävänä on ohjata alukset turvallisesti, karikkopaikkoja vältellen avomereltä satamiin ja niistä ulos. Laivojen päälliköt hallitsevat kyllä laivansa, mutta oudoilla vesillä he tarvitsevat tukea. Luotsi vahvistaa laivan komentosillan miehityksen osaamista, mutta kokonaisvastuu ja päätäntävalta säilyvät kuitenkin aluksen päälliköllä. Hyvin samantapaisesta asiasta on kyse EKL:n LUOTSI -ohjauksessa.

Luotsi-ohjauksella uudenlaista innostusta toimintaan
Luotsi-ohjauksen tavoitteena on tarjota vertaistukea ja edistää yhdistysten kerho-ohjaajien, vapaaehtoisten ja hallitusaktiivien jaksamista ja kehittymistä. Luotsit soveltavat tehtävässään ohjauksellisia menetelmiä ja tarjoavat mahdollisuuden purkaa kuormitusta, vaihtaa kokemuksia ja oppia yhdessä. Olennaista Luotsi-ohjauksessa on, että luotsit auttavat yhteisen pohdinnan ja keskustelujen kautta löytämään erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja mahdollisille ongelmille.

Tähän mennessä koulutuksen käyneitä ohjaajia on jo Pirkanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Liiton tavoitteena onkin kouluttaa jokaisen piirin alueelle Luotsi-ohjaajia.

Tulosta LUOTSI-esite täältä

Yksilöllistä koulutusta
Luotsi-koulutus muodostuu kahdesta lähiopiskelujaksosta ja niiden väliin sijoittuvasta tuetusta harjoittelusta. Harjoittelussa Luotsi -ohjauksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti oman yhdistyksen vapaaehtoistoimijat. Luotsi-ohjaajaksi kouluttautuvalle hyödyllisiä taitoja ovat kuunteleminen, läsnäolon taito, selkeä kommunikaatio ja viestinnän osaaminen. Vuosittain käynnistyy yksi ryhmämuotoinen Luotsi-koulutus.

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa Luotsi-ohjauksen perusteita, harjoitellaan ohjauksellisen rakentavan keskustelun vetämistä, vuorovaikutukseen liittyviä asioita ja ongelmanratkaisumenetelmiä. Ohjauksessa käsiteltävät aiheet nousevat yhdistysten vapaaehtoisten, hallitusaktiivien ja kerho-ohjaajien tarpeista. Luotsit voivat ohjatessaan käsitellä mm. vapaaehtoisten sitoutumista, hiljaisen tiedon siirtämistä, kerho-ohjaajien velvollisuuksia/etuuksia yhdistyksessä ja palautteen antamista sekä saamista. Ohjauksen tukimateriaalina luotsit käyttävät Elinvoimaa -toiminnassa tuotettuja Luotsi -ohjauskortteja.

Seuraava LUOTSI-ohjaajakoulutus

Elinvoimaa tukee luotseja
Luotsi-ohjaajat kokevat omassa tehtävässään hyvin erilaisia tilanteita ja ohjaavat erilaisia ryhmiä. Ohjaajilla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja käsitellä eteen tulleita asioita muista ohjaajista muodostuvassa vertaisryhmässä. Ohjaajien keskustelukanavana käytetään myös luotsien omaa Facebook -ryhmää. Elinvoimaa-toiminta tukee koulutuksen käyneitä luotseja säännöllisissä ohjaajatapaamisissa.

Luotsi-ohjausta on syksyllä 2019 aloitettu toteuttamaan myös ikäihmisiä digitaitojen pariin opastavien Verkosta virtaa -ohjaajien tukemiseksi. Nyt kannattaakin miettiä, kuka teidän yhdistyksestänne on seuraava Luotsi-ohjaaja ja ilmoittautua koulutukseen.