Luotsi-ohjaus

Luotsi-ohjauksen tavoitteena on tarjota vertaistukea ja edistää yhdistysten vapaaehtoisten jaksamista ja toiminnan kehittymistä.

Luotsi-ohjauksella uudenlaista innostusta toimintaan
Luotsit tarjoavat yhdistyksille mahdollisuuden purkaa kuormitusta, vaihtaa kokemuksia ja oppia yhdessä. He soveltavat tehtävässään ohjauksellisia menetelmiä ja auttavat yhteisen pohdinnan ja keskustelujen kautta löytämään erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi.

Tähän mennessä koulutuksen käyneitä ohjaajia on jo Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Liiton tavoitteena onkin kouluttaa jokaisen piirin alueelle vapaaehtoisia tukevia Luotsi-ohjaajia.

Tulosta LUOTSI-esite täältä

Yksilöllistä koulutusta
Luotsi-koulutus muodostuu kahdesta lähiopiskelujaksosta ja niiden väliin sijoittuvasta tuetusta harjoittelusta. Harjoittelussa Luotsi -ohjauksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti oman yhdistyksen vapaaehtoiset. Luotsi-ohjaajaksi haluavalle hyödyllisiä taitoja ovat kuunteleminen, läsnäolon taito, selkeä kommunikaatio ja viestinnän osaaminen. Vuosittain käynnistyy yksi ryhmämuotoinen Luotsi-koulutus.

Koulutuksessa käydään läpi Luotsi-ohjauksen perusteita, harjoitellaan ohjauksellisen rakentavan keskustelun vetämistä, vuorovaikutukseen liittyviä asioita ja ongelmanratkaisumenetelmiä. Ohjauksessa käsiteltävät aiheet nousevat yhdistysten vapaaehtoisten, hallitusaktiivien ja kerho-ohjaajien tarpeista.

Luotsit voivat ohjatessaan käsitellä esimerkiksi vapaaehtoisten sitoutumista, hiljaisen tiedon siirtämistä, kerho-ohjaajien velvollisuuksia tai oikeuksia yhdistyksessä sekä palautteen antamista ja saamista. Ohjauksen tukimateriaalina luotsit käyttävät Elinvoimaa -toiminnassa tuotettuja Luotsi -ohjauskortteja.

Seuraava LUOTSI-ohjaajakoulutus

Elinvoimaa tukee luotseja
Luotsi-ohjaajat kokevat omassa tehtävässään hyvin erilaisia tilanteita ja ohjaavat erilaisia ryhmiä. Ohjaajilla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja käsitellä eteen tulleita asioita omassa vertaisryhmässään. Elinvoimaa-toiminta tukee koulutuksen käyneitä luotseja säännöllisissä ohjaajatapaamisissa. Ohjaajien keskustelukanavana käytetään myös luotsien omaa Facebook -ryhmää.

Luotsi-ohjausta on syksyllä 2019 aloitettu toteuttamaan myös ikäihmisiä digitaitojen pariin opastavien Verkosta virtaa -ohjaajien tukemiseksi. Nyt kannattaakin miettiä, kuka teidän yhdistyksestänne on mahdollinen Luotsi-ohjaaja ja ilmoittautua seuraavaan koulutukseen.