Elinvoimaa-koulutus 2020

Elinvoimaa-koulutukset on tarkoitettu kaikille eläkkeensaajille, vapaaehtoisille ja kerhojen vetäjille. Koulutuksista ikääntyneet saavat keinoja vahvistaa omaa ja läheisten mielen hyvinvointia, voimavaroja jaksamiseen sekä helppoja menetelmiä yhteisen toiminnan monipuolistamiseen ja kehittämiseen.

Elinvoimaa-koulutus tukee yhteisöllisyyttä ja ryhmiä -esittelyvideo
Tulosta koulutusesite täältä


Paas poiketen kulttuuriin -verkkokoulutus
Toteutimme Paas poiketen kulttuuriin -koulutuksen verkossa ja tallensimme sen. Voit perehtyä sen sisältöön, milloin sinulle sopii. Video tuo esiin erilaisia kulttuurin kokemisen mahdollisuuksia ja mielen hyvinvointia vahvistavia kohteita netissä. Ne auttavat sinua ideoimaan ja rikastuttamaan omaa, läheisten sekä ystävien arkea esimerkiksi poikkeusoloissa ja muulloinkin. Tutustu Paas poiketen kulttuuriin -koulutuksen videoon (32 min.)


Kesämieli-koulutus
ma 17. - ke 19.8. 2020
Kesämieli-koulutuksessa saa harjoitella käytännössä heti käyttöönotettavia, uusia sekä helppoja toiminnallisia menetelmiä, ikääntyvien mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja yhdessäoloon. Koulutuksessa saa ideoita, oivalluksia, rohkeutta ja vahvistusta omaan osaamiseen. Saa tutustua uusiin ihmisiin, vaihtaa kokemuksia ja kokea mukavaa yhdessäoloa sekä saa selkeää, osallistavaa ja innostavaa opetusta. Koulutus sopii kaikille ikääntyville, erilaisten kerhojen vetäjille ja eläkkeensaajille, jotka haluavat oppia toiminnallisia sekä uusia menetelmiä. Osallistujien ei tarvitse osata entuudestaan ryhmän ohjaamista.Mukaan voi tulla vaikka kaverin kanssa.
Koulutuksen ohjelma
Ilmoittaudu koulutukseen


Muistatko vielä sen päivän - Liveroolipelikoulutus
to 17.9. 2020, Käpylän työväentalo
Päivän tavoitteena on käydä läpi Muistatko vielä sen päivän -liveroolipelin (Larp) menetelmä. Larppi on viime aikoina noussut otsikoihin ympäri maailmaa sen eksoottisuuden, osallistavuuden ja elämyksellisyyden ansiosta. Larppia voidaan käyttää eri ikäisten ryhmissä ja matalalla osallistumiskynnyksellä. Koulutus sopii kaikille ikääntyville.
Koulutuspäivän ohjelma
llmoittaudu mukaan täällä


Suosittu! Elinvoimaa-koulutus
ma 5.10. – ke 7.10.2020

Elinvoimaa-koulutus on peruskoulutus, jossa saat tietoa, ideoita ja keinoja oman sekä lähestesi mielen hyvinvoinnin sekä osallisuuden vahvistamiseen. Koulutus sopii myös sinulle, joka olet kiinnostunut vahvistamaan mielen hyvinvoinnista käytävää keskustelua ikääntyvien parissa, esim. keskusteluryhmissä, omassa arjessa sekä yhteisessä toiminnassa.
Koulutuksen ohjelma
Ilmoittaudu syksyn koulutukseen


Hyvän mielen kulttuurikerho® -ohjaajakoulutus
ke 28.10. – pe 30.10.2020
Koulutuksessa käydään läpi Hyvän mielen kulttuurikerho® -käsikirjassa kuvattu monipuolinen toimintamalli, sisältö sekä erilaisia mielen hyvinvointia vahvistavia ja osallistavia toimintatapoja. Koulutuksesta saatujen tietojen avulla osallistujat pystyvät ohjaamaan ja viemään eteenpäin Hyvän mielen kulttuurikerhoja omissa yhteisöissään. Koulutus on tarkoitettu kaikille ikääntyville, jotka haluavat vahvistaa mielen hyvinvointia, uudistaa ja monipuolistaa nykyistä toimintaansa, ja kutsua siihen mukaan myös uusia eläkkeensaajia.
Lue lisää
Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu syksyn koulutukseen


LUOTSI-ohjaajakoulutus
osa 1. ke 28. - pe 30.10.2020 ja osa 2. ma 12. - ti 13.4.2021

Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnan tukemisesta ja ohjauksellisten menetelmien oppimisesta kiinnostuneille. Koulutus koostuu kahdesta lähiopiskelujaksosta ja niiden väliin sijoittuvasta harjoittelusta, joka toteutetaan oman yhdistyksen vapaaehtoisten kanssa. Koulutuksen sisällöt ovat: ohjauksen perusteet, vapaaehtoisten tarpeista lähtevä ohjaus, ohjauksellisten istuntojen järjestäminen, ohjauskorttien käyttö, ohjausharjoittelu ja kokemusten purku.
Lue lisää täältä


Koulutuspaikka: Elinvoimaa-koulutukset järjestetään Rajaniemen Lomakeskuksessa, Virroilla tai Käpylän työväentalossa Helsingissä.
Koulutukset alkavat Virroilla ensimmäisenä päivänä klo 13:30 ja päättyvät kolmantena päivänä klo 12:00 (tällöin julkinen liikenneyhteys Virroille hyvä).
Hinta: Koulutukset ovat maksuttomia sisältäen koulutuksen, materiaalin, majoituksen, ateriat ja matkat.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättyy 2 viikkoa ennen koulutusta.