Mielellään-yhteistyöverkosto

EKL Elinvoimaa jakaa Mielellään-yhteistyöverkostossa ikääntyvien mielen hyvinvoinnin tukemiseen tarkoitettuja menetelmiä, tuottaa materiaalia ryhmien käyttöön, järjestää koulutusta ikääntyvien mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja menetelmien käyttöönottamiseksi sekä viestii yhteistyöstä. Kohderyhmänä ovat verkoston toimijoiden jäsenyhdistykset, niiden alueilla asuvat ikääntyneet, ikääntyville palveluja tuottavat ammattilaiset sekä opiskelijat.


Sotatilannetta pohtivan kohtaaminen
Verkkokoulutus ikääntyville ja heidän kanssaan toimiville, ti 22.3.2022 klo 13-15
Ukrainan kriisi koskettaa monia. Kriisin tapahtumat tuovat ikääntyvien mieliin aikaisempia sotakokemuksia tai niiden varjossa elämistä sekä kriisin puheisiimme, niin vapaaehtoistoiminnassa, työssä kuin omassa arjessa. Mielellään-yhteistyöverkosto järjestää aiheesta verkkokoulutuksen ikääntyville, ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka toimivat ikääntyvien keskuudessa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.


Perjantai On Mielessäin -Tietoiskusarja VERKOSSA
Kokoonnumme loka-marraskuun aikana 8.10.-12.11. perjantaisin klo 13 ikääntyvien mielenterveyden edistämiseen liittyvien asioiden äärelle verkossa. Tietoiskut ovat maksuttomia. Lue lisää Mielellään-yhteistyöverkoston kokoamasta mielenkiintoisesta ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan.


Mielipide - Järjestöt ovat tärkeä osa ikääntyvien turvaverkkoa
Mielellään-verkoston järjestöt torjuvat ja lievittävät ikääntyvien yksinäisyyttä, vahvistavat mielen hyvinvointia sekä turvaavat konkreettista tukea sadoille tuhansille ikääntyville eri puolilla Suomea. Yhteiskunnan on viisasta panostaa ikääntyviin kansalaisiin ja järjestöjen työhön jatkossakin. Lue mielipide kokonaisuudessaan.


Tähän sinä voit vaikuttaa
Ikäihmiset ja heidän läheisensä elävät haastavaa aikaa. Mielen hyvinvointiin kannattaa epävarmuuden ja huolen keskellä kiinnittää erityistä huomiota. Ikääntyvien kuunteleminen, arvostus ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen ovat mielenterveyden edistämistä parhaimmillaan. Mielellään-verkosto lahjoittaa Tähän sinä voit vaikuttaa -kortit ikäihmisten mielen hyvinvointia tukeviin keskusteluihin erilaisissa yksilö- tai ryhmätapaamisissa. Tutustu Tähän sinä voit vaikuttaa infograafiin ja Tähän sinä voit vaikuttaa kortteihin. Tulosta ne ja käynnistä keskusteluja ikääntyvien keskuudessa.


Eläkkeellä pitää olla jotain tehtävää, toivottavaa ja rakastettavaa!
Todettiin 3.4.2019 Mielellään eläkkeelle? -keskustelutilaisuudessa. Eläkkeelle siirtyminen on suuri muutos. Siihen pitää varautua henkisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti, jo kauan ennen eläkeikää. Eläkeläisten kohdalla puhutaan lähes poikkeuksetta hoivasta, vaikka kysymyksessä on pitkästä, aktiivisesta ja moniulotteisesta elämän-vaiheesta. Useimmille mielekkäästä ajasta.

Lue panelistien KELA:n pääjohtaja Elli Aaltosen, Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzarin, eläkeläinen, psykoterapeutti Heljä Haltsosen Turusta, koko Suomen terapeuttina, tunnetun mielenterveyden vaikuttajan, psykologi Pirkko Lahden, Suomen Mielenterveysseuran johtavan asiantuntijan Meri Larivaaran ja Gerontologian tutkimuskeskuksen dosentti Kirsi Lumme-Sandtin sekä Mielellään -verkostoon kuuluvien liittojen toiminnanjohtajien kommentit. Keskustelujen kooste


Ensimmäinen Dialogiteko 2018 -tunnustus on jaettu Mielellään-verkostolle vahvasta työstä Erätauko-keskustelun edistämiseksi.
Mielellään-yhteistyöverkosto
toteutti syksyn 2018 aikana 20 SITRAssa (Suomen Itsenäisyyden Rahasto) kehitettyä Erätauko-keskustelutilaisuutta eri puolilla Suomea. Keskusteluista 10 toteutettiin Eläkeliiton piirien keskuudessa omalla aiheellaan. Muut ehdokkaat dialogiteon saajiksi olivat Espoon ja Porin kaupungit. Mielellään -yhteistyöverkoston keskustelutilaisuuksien teemana oli eläkkeelle siirtymisen vaikutukset mielen hyvinvointiin. Keskustelupaikkakunnat olivat Hamina, Salo, Vaasa, Kajaani, Kuopio, Vantaa, Pori, Lahti ja Kemijärvi. Osallistujia tilaisuuksissa oli 85, joista osa oli viisi vuotta eläkkeellä jo olleita, osa viiden vuoden sisällä eläkkeelle siirtyviä ja osa vanhustyön ammattilaisia.

Keskustelut osoittivat, että eläkkeelle siirtymistä on tuettava ja järjestettävä siihen systemaattista valmennusta. Tärkeää on huomioida ennaltaehkäisevä hyvinvointia vahvistava toiminta, jota tulisi niin ikään järjestää kaikille eläkkeelle siirtyville. Keskusteluista voidaan nostaa esiin lisäksi eläkkeelle siirtyvien taloudellinen pärjääminen ja eläkkeen riittäminen ylipäätään. Eläkkeelle siirtymisen vaikutuksista positiivisin kokemus on "Vapaus tehdä tai olla, niinkun haluaa tai olla tekemättä mitään. Eläkkeellä olevat eivät ole yksi ja sama, samaa haluava tai samaan tyytyvä harmaa massa." Tutustu eläkkeelle siirtymisen vaikutuksista käydyn keskustelun raporttiin täällä.

Dialogiteko 2018 ojennettiin Mielellään-verkostolle Erätauko-päivänä 29. tammikuuta 2019 Helsingissä.
Mikä Erätauko on?
Löydät vastauksen täältä -> SITRA Erätauko
Erätauon hyötyjä täältä -> Järjestöt vastaavat


Mielellään-yhteistyössä on julkaistu muun muassa seuraavia materiaaleja:

LISÄÄ - Mielellään-yhteistyössä tuotetuista ikääntyvien mielen hyvinvointia edistävistä ja vahvistavista materiaaleista.


Mielellään on seitsemän eri toimijan muodostama yhteistyöverkosto, johon kuuluvat: Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n Elinvoimaa-toiminta Eläkeliiton vapaaehtoistoiminta, HelsinkiMissio, Ikäinstituutin Säätiön Ikäopisto, Mieli Suomen mielenterveys ry:n - Ikääntyvien palvelut, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskus sekä Vanhustyön Keskusliitto - Ystäväpiiri-toiminta ja Vahvike. Mielellään -yhteistyöverkoston toiminta alkoi vuonna 2012 - 2016 toteutuneesta hanke- ja kehittämistyöstä. Yhteistyöverkosto on toiminut jo 10 vuotta.