Materiaalit

EKL Elinvoimaa tuottaa ikääntyvien käyttöön erilaisia helposti käyttöön otettavia materiaaleja, jotka tukevat mielen hyvinvointia, vapaaehtoisten jaksamista sekä erilaisten ryhmien toimintaa. Materiaalien käyttö helpottaa toinen toisiinsa tutustumista, toiminnan toteuttamista ja lisää mielen hyvinvoinnista käytävää keskustelua.

Tutustu materiaaliesitteeseen
Tee materiaalitilaus täällä


Materiaalit


Nestorit -käsikirja miesten ryhmien toimintaan
Nestorit-käsikirjaan on koottu miesten toiveet ja tarpeet huomioiva miesten vertaistoiminnan kokonaisuus. Nestorit käsikirja on työkalu, jonka avulla erilaiset ja erikokoiset miesten ryhmät voivat käynnistää omaa toimintaa. Vain tulostettavassa muodossa.


Bucket list
Eläkkeensaajien Bucket listin tarkoituksena on, että ihminen kääntää ajatuksensa velvollisuuksien ja tärkeiden päivämäärien lisäksi myös tavoitteisiinsa, suunnitelmiinsa sekä haaveisiinsa ja laatii niistä konkreettisen listan. Maksuttomia listoja voi tilata yksittäin tai yhdistyksittäin. Tulosta Bucket list ohjeet.


Oven takana -kortit
Oven takana -kortit (vain tulosteena) on tarkoitettu pareittain tai ryhmien käyttöön esimerkiksi tutustumiseen, muisteluun ja ryhmän toiminnan suunnitteluun. Kortit auttavat käyttäjiä helpottamaan keskusteluun osallistumista, pohtimaan elettyä elämää ja näin vahvistamaan ryhmään osallistuvien kuulemista. Tutustu käyttöohjeisiin


Muistatko vielä sen päivän - Larp muistelutyön menetelmänä
On muistelutyön ja Larppauksen yhdistävä menetelmäopas. Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet taide- ja/tai pelilähtöisistä menetelmistä, ovat kiinnostuneita muistelutilaisuuden järjestämisestä ja ohjaamisesta tai haluavat perehtyä larpin menetelmälliseen käyttöön. Opasta saa painettuna ja se on maksuton. Tulosta opas täältä.


Hyvän mielen kulttuurikerho® -käsikirja mielen hyvinvointia edistävien kerhojen toimintaan
Hyvän mielen kulttuurikerho®-käsikirja johdattelee ikääntyneiden ryhmiä käynnistämään oman kerhon ikääntyneiden yhteisöihin, erilaisille alueelle sekä erilaisten verkostojen kanssa yhdessä. Käsikirja tarjoaa runsaasti ideoita oman kerhon suunnitteluun ja toteuttamiseen. Käsikirjasta on koottu maksuton koulutus.


Kulttuurikilometrit/Kulturkilometer
Kulttuurikilometrit-tapahtuman tavoitteena on vahvistaa eläkkeellä olevien yhteisöllisyyttä ja tuottaa uudenlaista luovaa seniorikulttuuria, jossa yhdessä liikkuen jaetaan kulttuurisia kokemuksia ihmisten elämään. Lue lisää. Tutustu myös vuoden 2019 Kulttuurikilometrit-tapahtumiin.

Målet med ett Kulturkilometer-evenemang är att förstärka gemenskap bland pensionärer och framkalla en ny, skapande kultur för åldringar där man genom att röra på sig tillsammans delar kulturupplevelser. Läs mer.


Kulttuuripassi
Kulttuuripassi sopii eläkkeellä olevien kultuurinharrastajien käyttöön laajemmin. Sen avulla ikääntyvät etsivät kulttuurin kokemisen mahdollisuuksia, arvioivat kulttuuria ja havaitsevat itselleen tärkeitä asioita jokaisesta tapahtumasta. Lue lisää.


Paas poiketen -vierailujen Reissuvihko
Vapaaehtoisten pareittain ja eri kokoisina ryhminä toteuttamiin Paas poiketen -vierailuihin. Vierailujen kohteena ovat yksin asuvat ja yksinäisyyttä kokevat ikääntyvät. Reissuvihkoon kirjoitetaan vierailun tunnelmia ja asioita, jotka tuottavat hyvää mieltä. Maksuton. Tutustu myös Paas poiketen -palvelutaloon -kampanjaan.


Eläkkeensaaja ystäväni -kirja
Eläkkeensaaja ystäväni on useimmille tuttu Ystäväkirja kouluajoilta. Kirjaan on hauska kerätä tietoa ystävistä ja keskustella sen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä, samalla kun sitä täytetään. Kirjaan mahtuu 23:n ystävän vastaukset. Maksuton.


Elinvoimaa Mielen hyvinvointia eläkkeensaajalle -käsikirja
Käsikirjaan on koottu vinkkejä erilaisista toiminnoista, joiden tiedetään tukevan ikääntyvän ihmisen mielen hyvinvointia. Toiminta-aiheina on jooga, numerojumppa, taidemaalausharjoitus, tuolijumppa, naurujooga, musiikki ja laulu sekä ruoka. Jokaiseen aiheeseen liittyy Youtubeen ja alla olevaan luetteloon tallennetut videoesitykset, jotka opastavat niiden toteuttamiseen. Käsikirjan saa maksutta. Voit myös tulostaa sen täältä.

Katso Mielen hyvinvointia eläkkeensaajalle toimintavideot alta:
Ruoka
Musiikki
Jooga
Naurujooga
Numerojumppa
Tuolijumppa
Taide -Maalaaminen
UUSI - Kuminauhajumppa
UUSI - Keppijumppa


Käskynkässä kerhoon -työkirja
Työkirja on tarkoitettu vertaisohjaajille tukemaan kerhotoiminnan ohjaamista. Kirjassa käydään läpi Elinvoimaa -kerhotoiminnan käynnistämiseen liittyviä näkökulmia ja vinkkejä, sekä ideoidaan kerhotoiminnan sisältöjä. Katso ja tulosta työkirja tai tilaa sen maksutta.