Koulutukset ja tapahtumat 2022

Elinvoimaa-toiminnan maksuttomat koulutukset ja tapahtumat on tarkoitettu kaikille ikääntyville, vapaaehtoisille ja kerhojen vetäjille. Koulutuksista ja tapahtumista ikääntyneet saavat keinoja vahvistaa omaa ja läheisten mielen hyvinvointia, voimavaroja jaksamiseen sekä helppoja menetelmiä yhteisen toiminnan monipuolistamiseen ja kehittämiseen.

Lue ja tulosta - Koulutus- ja tapahtumaesite 2022
Tustustu - Vuoden 2021 koulutuspalautteisiin ja innostu mukaan.


ELINVOIMAA-KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Luotsi-ohjaus verkossa, uusi ryhmä
Käynnistyy vuoden 2022 alussa, myöhemmin vahvistettavana aikana.
Luotsi-ohjaus kerho-ohjaajien ja vapaaehtoisten jaksamisen tukemiseen käynnistyy verkossa myös 2022 vuoden alussa. Ohjauksessa käydään keskustelua omasta toiminnasta, mahdollisista ongelmakohdista sekä saadaan tukea ja oivalluksia toiminnan kehittämiseen. Ohjaajana toimii Petra Toivonen. Keskustelualustana käytetään Teams-sovellusta, jonka linkin osallistujat saavat omaan sähköpostiinsa ennen tilaisuuden alkua.

Lue lisää Luotsi-ohjauksesta.
Ilmoittaudu ohjaukseen


Elinvoimaa-verkkokoulutus
ma 7. ja ke 9.2.2022 Teams-sovellus
Elinvoimaa-koulutus on peruskoulutus, jossa saa tietoa, ideoita ja keinoja oman sekä läheisten mielen hyvinvoinnin sekä osallisuuden vahvistamiseen. Koulutus sopii ikääntyville, jotka ovat kiinnostuneita vahvistamaan mielen hyvinvoinnista käytävää keskustelua ikääntyvien parissa, esim. keskusteluryhmissä, omassa arjessa sekä yhteisessä toiminnassa.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Elinvoimaa-koulutus
ke 16. – pe 18.3.2022, Rajaniemi Virrat
Elinvoimaa-koulutus on peruskoulutus, jossa saa tietoa, ideoita ja keinoja oman sekä läheisten mielen hyvinvoinnin sekä osallisuuden vahvistamiseen. Koulutus sopii ikääntyville, jotka ovat kiinnostuneita vahvistamaan mielen hyvinvoinnista käytävää keskustelua ikääntyvien parissa, esim. keskusteluryhmissä, omassa arjessa sekä yhteisessä toiminnassa.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Paas poiketen -koulutus vapaaehtoistoimintaan
ma 28. – ke 30.3.2022, Virrat Rajaniemi
Paas poiketen -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa eri alueilla toteutettavaa ikääntyneiden yksinäisyyttä lievittävää vapaaehtoistoimintaa. Koulutus vahvistaa yhdistysten vapaaehtoistoimintaa ja kuntien välistä yhteistyötä. Koulutuksesta saadun tiedon avulla eläkkeensaajat pystyvät käynnistämään oman, helpon ja ikääntyvien hyvinvointia tukevan Paas poiketen –vierailutoiminnan. Toimintaa tukemaan kehitetään myös reaaliajassa käytettävää verkkosivua. Koulutus on tarkoitettu kaikille ikääntyville.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Nestorit-koulutus miesten ryhmien käynnistämiseen
ma 4. – ke 6.4.2022, Virrat Rajaniemi
Nestorit-koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujia perustamaan Nestorit-vertaisryhmä miehille. Koulutuksessa käydään läpi Nestorit-käsikirjan sisältö, ryhmän käynnistämiseen ja ohjaamiseen liittyvät asiat sekä toiminnan suunnitteluun ja toiminnan sisältöön liittyviä eri mahdollisuuksia. Koulutus on tarkoitettu miehille, jotka haluavat perustaa vertaisryhmän omalle alueelleen.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Hyvän mielen kulttuurikerho® -ohjaajien JATKOKOULUTUS
ke 6. – pe 8.4.2022, Verkossa Teams-sovellus
Hyvän mielen kulttuurikerho -ohjaajien jatkokoulutuksen tavoitteena on kehittää kerhojen toimintaa laajemmin alueen ikääntyvien suuntaan ja eri organisaatioiden sekä kuntien kanssa yhdessä toteutettavaksi. Koulutuksesta osallistujat saavat työkaluja toiminnan laajentamiseen, ideoita vastuunjaon kehittämiseen kerhoissa ja tukea viestinnän toteuttamiseen. Koulutus sopii HMKKerho-ohjaajina jo toimiville, HMKKerho-ohjaajakoulutuksen käyneille ja muille yhdistysten kerhojen ohjaajille.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan (tulossa)
Ilmoittaudu koulutukseen


Hyvän mielen kulttuurikerho® -ohjaajakoulutus
ma 25. - ke 27.4.2022, Virrat Rajaniemi
Koulutuksessa käydään läpi Hyvän mielen kulttuurikerho® -käsikirjassa kuvattu monipuolinen toimintamalli, sisältö sekä erilaisia mielen hyvinvointia vahvistavia ja osallistavia toimintatapoja. Koulutuksesta saatujen tietojen avulla osallistujat pystyvät ohjaamaan ja viemään eteenpäin Hyvän mielen kulttuurikerhoja omissa yhteisöissään. Koulutus on tarkoitettu kaikille ikääntyville, jotka haluavat vahvistaa mielen hyvinvointia, uudistaa ja monipuolistaa nykyistä toimintaa, ja kutsua siihen mukaan myös uusia eläkkeensaajia. Lue lisää

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Kesämieli, toiminnallisten menetelmien koulutus
ma 16. – ke 18.5.2022, Virrat Rajaniemi
Kesämieli-koulutuksessa osallistujat saavat harjoitella käytännössä heti käyttöönotettavia, uusia sekä helppoja toiminnallisia menetelmiä. Osallistujat saavat myös ideoita, oivalluksia, rohkeutta ja vahvistusta omaan osaamiseen ja mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin, vaihtaa kokemuksia ja kokea mukavaa yhdessäoloa. Koulutus sopii kaikille ikääntyville.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Paas poiketen -koulutus vapaaehtoistoimintaan
ke 31.8. – pe 2.9.2022, Virrat Rajaniemi
Paas poiketen -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa eri alueilla toteutettavaa ikääntyneiden yksinäisyyttä lievittävää vapaaehtoistoimintaa. Koulutus vahvistaa yhdistysten vapaaehtoistoimintaa ja kuntien välistä yhteistyötä. Koulutuksesta saadun tiedon avulla eläkkeensaajat pystyvät käynnistämään oman, helpon ja ikääntyvien hyvinvointia tukevan Paas poiketen –vierailutoiminnan. Toimintaa tukemaan kehitetään myös reaaliajassa käytettävää verkkosivua. Koulutus on tarkoitettu kaikille ikääntyville.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Hyvän mielen kulttuurikerho® -ohjaajien JATKOKOULUTUS
ma 12. – ke 14.9.2022, Virrat Rajaniemi
Hyvän mielen kulttuurikerho -ohjaajien jatkokoulutuksen tavoitteena on kehittää kerhojen toimintaa laajemmin alueen ikääntyvien suuntaan ja eri organisaatioiden sekä kuntien kanssa yhdessä toteutettavaksi. Koulutuksesta osallistujat saavat työkaluja toiminnan laajentamiseen, ideoita vastuunjaon kehittämiseen kerhoissa ja tukea viestinnän toteuttamiseen. Koulutus sopii HMKKerho-ohjaajina jo toimiville, HMKKerho-ohjaajakoulutuksen käyneille ja muille yhdistysten kerhojen ohjaajille.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Elinvoimaa-verkkokoulutus
ma 3. ja ke 5.10.2022, Teams-sovellus
Elinvoimaa-koulutus on peruskoulutus, jossa saa tietoa, ideoita ja keinoja oman sekä läheisten mielen hyvinvoinnin sekä osallisuuden vahvistamiseen. Koulutus sopii ikääntyville, jotka ovat kiinnostuneita vahvistamaan mielen hyvinvoinnista käytävää keskustelua ikääntyvien parissa, esim. keskusteluryhmissä, omassa arjessa sekä yhteisessä toiminnassa.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Paas poiketen kulttuuriin -verkkokoulutus videotallenne
Toteutimme Paas poiketen kulttuuriin -koulutuksen verkossa ja tallensimme sen. Voit perehtyä sen sisältöön, milloin sinulle sopii. Video tuo esiin erilaisia kulttuurin kokemisen mahdollisuuksia ja mielen hyvinvointia vahvistavia kohteita netissä. Ne auttavat sinua ideoimaan ja rikastuttamaan omaa, läheisten sekä ystävien arkea esimerkiksi poikkeusoloissa ja muulloinkin.
Tutustu Paas poiketen kulttuuriin -koulutuksen videoon (32 min.)


Koulutuspaikka: Elinvoimaa-koulutukset järjestetään Rajaniemen Lomakeskuksessa, Virroilla tai Käpylän työväentalossa Helsingissä.
Koulutukset alkavat Virroilla ensimmäisenä päivänä klo 13:30 ja päättyvät kolmantena päivänä klo 12:00.
Hinta: Koulutukset ovat maksuttomia sisältäen koulutuksen, materiaalin, majoituksen, ateriat ja matkat.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen päättyy 2 viikkoa ennen koulutusta, ellei ryhmä ole täyttynyt aikaisemmin.