Koulutukset ja tapahtumat

Elinvoimaa-toiminnan maksuttomat koulutukset ja tapahtumat on tarkoitettu kaikille ikääntyville ja vapaaehtoisille. Koulutuksista ja tapahtumista ikääntyneet saavat keinoja vahvistaa omaa ja läheisten mielen hyvinvointia, voimavaroja jaksamiseen sekä helppoja menetelmiä yhteisen toiminnan monipuolistamiseen ja kehittämiseen.

Lue ja tulosta Syksyn 2022 koulutusesite

Tutustu Vuoden 2021 koulutuspalautteisiin ja innostu mukaan.


ELINVOIMAA-KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Paas poiketen -koulutus vapaaehtoistoimintaan II
ke 31.8. – pe 2.9.2022, Virrat Rajaniemi
Paas poiketen -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa eri alueilla toteutettavaa ikääntyneiden yksinäisyyttä lievittävää vapaaehtoistoimintaa. Koulutus vahvistaa yhdistysten vapaaehtoistoimintaa ja kuntien välistä yhteistyötä. Koulutuksesta saadun tiedon avulla eläkkeensaajat pystyvät käynnistämään oman, helpon ja ikääntyvien hyvinvointia tukevan Paas poiketen –vierailutoiminnan. Toimintaa tukemaan kehitetään myös reaaliajassa käytettävää verkkosivua. Koulutus on tarkoitettu kaikille ikääntyville.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Luotsi-ohjaus verkossa, UUSI RYHMÄ
Käynnistyy pe 2.9.2022 klo 10-11:30, jatkuen joka toinen perjantai 9.12.2022 saakka.
Luotsi-ohjaus tarjoaa vertaistukea yhdistysten vapaaehtoisille, aktiiveille ja kerho-ohjaajille. Ohjaus edistää vapaaehtoisten jaksamista sekä toiminnan kehittymistä. Ohjauksessa käydään keskustelua omasta toiminnasta, mahdollisista ongelma-kohdista sekä saadaan tukea ja oivalluksia toiminnan kehittämiseen.
* Ryhmän ohjaajana toimii EKL:n järjestöjohtaja Petra Toivonen.
* Ryhmään otetaan enintään 12 vapaaehtoista ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lue lisää Luotsi-ohjauksesta.
Ilmoittaudu ohjaukseen


Hyvän mielen kulttuurikerho® -ohjaajien JATKOKOULUTUS
ma 12. – ke 14.9.2022, Virrat Rajaniemi
Hyvän mielen kulttuurikerho -ohjaajien jatkokoulutuksen tavoitteena on kehittää kerhojen toimintaa laajemmin alueen ikääntyvien suuntaan ja eri organisaatioiden sekä kuntien kanssa yhdessä toteutettavaksi. Koulutuksesta osallistujat saavat työkaluja toiminnan laajentamiseen, ideoita vastuunjaon kehittämiseen kerhoissa ja tukea viestinnän toteuttamiseen. Koulutus sopii HMKKerho-ohjaajina jo toimiville, HMKKerho-ohjaajakoulutuksen käyneille ja muille yhdistysten kerhojen ohjaajille.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Nestorit-koulutus miesten ryhmien käynnistämiseen
ke 14. – pe 16.9.2022, Virrat Rajaniemi
Nestorit-koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujia perustamaan Nestorit-vertaisryhmä miehille. Koulutuksessa käydään läpi Nestorit-käsikirjan sisältö, ryhmän käynnistämiseen ja ohjaamiseen liittyvät asiat sekä toiminnan suunnitteluun ja toiminnan sisältöön liittyviä eri mahdollisuuksia. Koulutus on tarkoitettu miehille, jotka haluavat perustaa vertaisryhmän omalle alueelleen.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Hyvän mielen kulttuurikerho® -ohjaajakoulutus
ke 28. - pe 30.9.2022, Virrat Rajaniemi
Koulutuksessa käydään läpi Hyvän mielen kulttuurikerho® -käsikirjassa kuvattu monipuolinen toimintamalli, sisältö sekä erilaisia mielen hyvinvointia vahvistavia ja osallistavia toimintatapoja. Koulutuksesta saatujen tietojen avulla osallistujat pystyvät ohjaamaan ja viemään eteenpäin Hyvän mielen kulttuurikerhoja omissa yhteisöissään. Koulutus on tarkoitettu kaikille ikääntyville, jotka haluavat vahvistaa mielen hyvinvointia, uudistaa ja monipuolistaa nykyistä toimintaa, ja kutsua siihen mukaan myös uusia eläkkeensaajia. Lue lisää

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Elinvoimaa-verkkokoulutus
ma 3. ja ke 5.10.2022, Teams-sovellus
Elinvoimaa-koulutus on peruskoulutus, jossa saa tietoa, ideoita ja keinoja oman sekä läheisten mielen hyvinvoinnin sekä osallisuuden vahvistamiseen. Koulutus sopii ikääntyville, jotka ovat kiinnostuneita vahvistamaan mielen hyvinvoinnista käytävää keskustelua ikääntyvien parissa, esim. keskusteluryhmissä, omassa arjessa sekä yhteisessä toiminnassa.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Paas poiketen -koulutus vapaaehtoistoimintaan III
ma 10. – ke 12.10.2022, Virrat Rajaniemi
Paas poiketen -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa eri alueilla toteutettavaa ikääntyneiden yksinäisyyttä lievittävää vapaaehtoistoimintaa. Koulutus vahvistaa yhdistysten vapaaehtoistoimintaa ja kuntien välistä yhteistyötä. Koulutuksesta saadun tiedon avulla eläkkeensaajat pystyvät käynnistämään oman, helpon ja ikääntyvien hyvinvointia tukevan Paas poiketen –vierailutoiminnan. Toimintaa tukemaan kehitetään myös reaaliajassa käytettävää verkkosivua. Koulutus on tarkoitettu kaikille ikääntyville.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan
Ilmoittaudu koulutukseen


Paas poiketen kulttuuriin -verkkokoulutus videotallenne
Toteutimme Paas poiketen kulttuuriin -koulutuksen verkossa ja tallensimme sen. Voit perehtyä sen sisältöön, milloin sinulle sopii. Video tuo esiin erilaisia kulttuurin kokemisen mahdollisuuksia ja mielen hyvinvointia vahvistavia kohteita netissä. Ne auttavat sinua ideoimaan ja rikastuttamaan omaa, läheisten sekä ystävien arkea esimerkiksi poikkeusoloissa ja muulloinkin.
Tutustu Paas poiketen kulttuuriin -koulutuksen videoon (32 min.)


Koulutuspaikka: Elinvoimaa-koulutukset järjestetään Rajaniemen Lomakeskuksessa, Virroilla tai Käpylän työväentalossa Helsingissä.
Koulutukset alkavat Virroilla ensimmäisenä päivänä klo 13:30 ja päättyvät kolmantena päivänä klo 12:00.
Hinta: Koulutukset ovat maksuttomia sisältäen koulutuksen, materiaalin, majoituksen, ateriat ja matkat.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen päättyy 2 viikkoa ennen koulutusta, ellei ryhmä ole täyttynyt aikaisemmin.