EKL:n tavoitteet eduskuntavaalikaudelle 2019–2023

Pienituloisten ja ikääntyneiden ääni täytyy kuulua yhteiskunnassamme nykyistä voimakkaammin ja heidän asemansa kohentaminen on otettava poliittisen päätöksenteon keskiöön välittömästi.

EKL on tehnyt kattavan esityslistan eläkkeensaajiemme elinolojen parantamiseksi seuraavalla vaalikaudella 2019–2023. Se sisältää vaatimuksia ja esityksiä seuraavista asioista:

 • Toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden poistamisemiseksi
 • Työeläkeindeksi
 • Verotus
 • Eläkkeensaajien sosiaali- ja terveyspalvelut määrältään riittäviksi, tasoltaan laadukkaiksi ja kohtuuhintaisiksi
  • Sote-keskuskäynnit maksuttomiksi
  • Maksukatot yhdistettävä
  • Perintä julkisen vallan hoidettavaksi
 • Vanhusasiamies ikääntyneiden etujen ja oikeuksien turvaajaksi
 • Julkiset tilat avattava kansalaistoiminnan käyttöön
 • Digitalisaation uhkat tunnistettava ja mahdollisuudet turvattava ikääntyneille
 • Esteetöntä asuntotuotantoa ja korjausrakentamista edistettävä
 • Kotihoito ja palveluasuminen oltava tarpeen mukaista ja riittävää
 • Ikääntyneiden oikeus kuntoutukseen turvattava
 • Kotitalousvähennys ikäihmisen arjen ja asumisen tukena
 • Eläkkeensaajan asumistuki säilyttävä myös tulevaisuudessa
 • Toimeentulotuen perusosan korottaminen
 • Omaishoito kunniaan

Tutustu tavoitteisiimme ja painettuihin vaaliesitteisiin alla olevista liitteistä.

EKL:n tavoitteet eduskuntavaalikaudelle 2019–2023

Vaaliesite painettu suomeksi

Vaaliesite painettu ruotsiksi

Aiheeseen liittyvät